Thứ 2 ngày 4/6/2012 Hiện trạng dự án D’.Palais de LouisDự án D’.Palais de Louis đã hoàn thành đổ sàn tầng 12, sau đây là một số hình ảnh từ công trường