Một số hình ảnh trường quay của ê kíp TVC – D’.Palais de Louis: