Ngày 09/04/2012, Tân Hoàng Minh Group đã hoàn tất việc đổ sàn tầng 5 cho dự án D’.Palais de Louis. Dưới đây là những hình ảnh mới nhất từ công trường dự án sau khi đổ xong sàn tầng 5:

Hình ảnh phần giếng trời:

Hình ảnh chung của tòa nhà sau khi đổ đến sàn tầng 5: