Sau 1/7, khách hàng yên tâm hơn khi mua nhà đang xây dựng

Từ ngày 01/07/2015, Luật Kinh doanh Bất động sản (BĐS) sửa đổi chính thức có hiệu lực, trong đó có...

Read More